Toprak

Isı Pompası toprak

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI UYGULAMALARI
Isı pompası, dışarıdan aldığı elektrik enerjisi ile düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Kışın ısıtma amacı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma amacı için kullanılabilir.

Tipik olarak kompresör, yoğuşturucu, genişleme vanası ve buharlaştırıcıdan oluşan ısı pompası basit yapısı, geniş çalışma aralığı ve yenilenebilir enerji kaynakları ile entegre olarak kullanılabilmesi sebebiyle son yıllarda gittikçe artan bir ilgiye sahiptir.

Isı pompaları ısının alındığı ortama göre hava, toprak kaynaklı ısı pompaları olarak isimlendirilir. Toprak kaynaklı ısı pompaları hava kaynaklı ısı pompalarından daha verimlidir. Toprak kaynaklı ısı pompaları iki şekilde uygulanabilir:

Sondaj:
İlk uygulama da toprağa 80-150 m arasında sondaj ile kuyu açılır. Bu kuyulara boru salınarak toprak altı hattı tamamlanmış olur.

Serme:
İkinci tip uygulama ise belirli bir alanda 2-3m derinliğinde hafriyat alınarak borular yatay olarak serilir ve üzeri toprakla kapatılır.

Toprağın 2-3 m altındaki sıcaklık değerleri yıl boyu belli değerler arasındadır ve çok küçük değişimler geçirmektedir. Toprağın bu özelliği ısı pompasını toprak hattı ile entegre ederek kışın ısı çekilebilecek bir ısı kaynağı yazın ise ısının atılabileceği kaynak olarak kullanılabilmesini sağlar. Toprak ile entegre olmuş ısı pompalarının COP (performans katsayısı) değerleri 3,5-5 arasında değişmektedir. Yani ısı pompası elektrik hattından çektiği her birim değer için 3.5-5 arasında ısıtma yapmaktadır.